Investeringsrådgivning

Limhamn Kapitalförvaltning AB (559095-5703) är anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB (556963–4180) enligt
lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och
Alpcot AB står under Finansinspektionens tillsyn.
I egenskap av anknutet ombud får Limhamn Kapitalförvaltning marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot
eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella
instrument, placera finansiella instrument samt tillhanda investeringsrådgivning avseende finansiella
instrument eller tjänster inom ramen för Alpcot AB:s värdepapperstillstånd.
Alpcot AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som Limhamn Kapitalförvaltning, genom sin verksamhet i egenskap av
anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av
ovanstående investeringstjänster.
Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Alpcot AB.
Läs mer på Alpcots hemsida, www.alpcot.se