Om Limhamn Kapitalförvaltning

Limhamn Kapitalförvaltning startades 2017 av Fredrik Petterström och bolaget är medlem i försäkringsförmedlarorganisationen Tydliga. Med lång och bred erfarenhet under många år på både storbanker och fristående finansiella aktörer, startades Limhamn Kapitalförvaltning av Fredrik Petterström för att kunna erbjuda skräddarsydd finansiell rådgivning med tillgång till hela marknadens utbud av produkter och tjänster.

Skräddarsydd förvaltning

Vårt uppdrag som rådgivare är att handplocka de bästa produkterna och tjänsterna från alla aktörer på de finansiella marknaderna, och anpassa dessa efter kundens unika behov. Vi samarbetar med alla stora försäkringsbolag i landet och har tillgång till hela marknadens utbud av fonder.

Högpresterande

Vi skapar portföljer och försäkringslösningar som är skräddarsydda för varje enskild kund, med syfte att överträffa både kundernas förväntningar och marknadens genomsnittliga avkastning. Med hjälp av egen och oberoende diskretionär portföljförvaltning har vi de bästa förutsättningar att lyckas med detta.

Om Limhamn Kapitalförvaltning

Limhamn Kapitalförvaltning startades 2017 av Fredrik Petterström och är medlem i förmedlarorganisationen Tydliga samt Tydliga Investeringsrådgivning. Med lång och bred erfarenhet som placeringsrådgivare och försäkringsförmedlare under många år på både storbanker och fristående finansiella aktörer, startades Limhamn Kapitalförvaltning för att kunna erbjuda en helt oberoende finansiell rådgivning.

Oberoende

Att vara ett oberoende rådgivningsbolag innebär att vi kan handplocka de bästa produkterna och tjänsterna från alla aktörer på de finansiella marknaderna. Vi samarbetar med alla stora försäkringsbolag i landet och har tillgång till hela marknadens utbud av fonder.

Högpresterande

Som oberoende aktör finns inga intressekonflikter med vare sig banker, försäkringsbolag eller fondbolag. Det gör att vi kan skapa portföljer och försäkringslösningar som är skräddarsydda för varje enskild kund, med syfte att överträffa både kundernas förväntningar och marknadens genomsnitt.